Acasa 2018-03-08T08:11:42+00:00

Acasa

Loading...

Prin proiect se propune dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile și să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile la excluziune socială și economică, prin elaborarea și testarea unui Plan de Acțiune la nivelul Județului Dâmbovița pentru perioada 2015 – 2017, destinat combaterii / reducerii discriminării / inegalităților și promovării incluziunii sociale, diversității și înțelegerii interculturale, elaborat pe baza Studiului privind situația persoanelor defavorizate din Județul Dâmbovița.

Grupul-țintă al proiectului este format din 250 persoane, după cum urmează: 50 factori de decizie și specialiști din cadrul unor autorități / instituții / servicii publice care activează la nivel local / județean, 15 factori de decizie și experți din cadrul unor organizații nonguvernamentale, 20 membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, 15 reprezentanți ai sectorului privat, care vor participa la seminariile interactive, sesiunile de instruire și testarea planului de acțiune, dar și persoane aparținând grupurilor vulnerabile – și anume 150 persoane – în vederea testării Planului de Acțiune 2015 – 2017 și participării la seminariile interactive.

Proiectul va contribui la creșterea gradului de informare și conștientizare referitor la incluziunea socială, discriminare, inegalități, diversitate la nivelul Județului Dâmbovița prin desfășurarea, în acest sens, a unei campanii – Caravana „Egalitate în diversitate!”.

Activitățile propuse vor contribui la reducerea inegalităților și la îmbunătățirea măsurilor de combatere a discriminării grupurilor vulnerabile la excluziune socială și economică.

EVENIMENT DE LANSARE

eveniment-lansare

SEMINARII INTERACTIVE

eveniment-lansare