Acasa

În cadrul Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, Consiliul Județean Dâmbovița a implementat Proiectul ”Egalitate în diversitate! - inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița” – Aplicația PLUS, cod proiect PEH008.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de inițiative în favoarea reducerii inegalităților și îmbunătățirii măsurilor de combatere a discriminării grupurilor cu vulnerabilitate la excluziunea socială și economică.

Proiectul s-a concentrat pe lucrul cu reprezentanți ai autorităților publice, factori de decizie și specialiști (ONG-uri), reprezentanți ai sectorului privat, membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea și / sau excluziunea socială, reprezentanți cu rol în promovarea incluziunii sociale (reprezentanți locali, specialiști, voluntari, lideri formali și informali ai populației rrome, organizații și grupuri locale de acțiune).

Proiect ”Egalitate în diversitate! – inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița”
Consiliul Județean Dâmbovița
Persoană de contact: Mădălina Breazu, Coordonator de Proiect
Piața Tricolorului nr. 1, cod poștal 130060
Tel: +40 245 207600 / 207602 / 207704, Fax: +40 245 212230, E-mail: consjdb@cjd.ro
www.cjd.ro

Eveniment de Lansare

Seminarii Interactive