Despre proiect

În cadrul Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE, Consiliul Județean Dâmbovița a implementat Proiectul ”Egalitate în diversitate! - inițiativa pentru reducerea inegalităților și promovarea incluziunii sociale în Județul Dâmbovița”, cod proiect PEH008.

Obiectivul general al proiectului a fost dezvoltarea de inițiative în favoarea reducerii inegalităților și îmbunătățirii măsurilor de combatere a discriminării grupurilor cu vulnerabilitate la excluziunea socială și economică.

Prin semnarea, în data de 28.04.2016, a Actului adițional nr. 4 la Contractul de finanțare nr. 10/4/SEE/07.05.2015, s-a prelungit perioada de implementare a proiectului cu durata activităților suplimentare aprobate – prin intermediul facilității de finanțare PLUS.

Activitățile inițiale prevăzute în proiect:

- derularea unei campanii de conștientizare și informare despre incluziune socială, discriminare, inegalități, diversitate – Caravana „Egalitate în diversitate!”. În cadrul acestei campanii de informare s-au realizat: o sesiune de instruire – „Unitate prin diversitate – Eu / celălalt”, 2 seminarii interactive, menite să reunească persoane aparținând grupului-țintă; un spot video pe tema incluziunii sociale, discriminării, inegalității, diversității; 3 scenete scurte, care au abordat aspecte precum discriminarea de gen, inegalitatea de șanse, înțelegerea interculturală și au promovat incluziunea socială și diversitatea; o campanie în medii de socializare online,

- realizarea unui Plan de Acțiune 2015-2017 la nivelul județului Dâmbovița.

Activitățile suplimentare incluse în proiect – prin intermediul facilității de finanțare PLUS:

- schimburi de bune practici și formarea a două rețele – locală și, respectiv, județeană – de incluziune socială,

- realizarea unui Ghid de bune practici, cu inițiative comunitare concrete și rezultate palpabile în comunități din Județul Dâmbovița,

- 2 ateliere de lucru – „Înțelegere interculturală” și „Rolul femeii rrome în societate”,

- seminarii de instruire cu voluntari și specialiști în incluziune socială.

Proiectul s-a concentrat pe lucrul cu reprezentanți ai autorităților publice, factori de decizie și specialiști (ONG-uri), reprezentanți ai sectorului privat, membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea și / sau excluziunea socială, reprezentanți cu rol în promovarea incluziunii sociale (reprezentanți locali, specialiști, voluntari, lideri formali și informali ai populației rrome, organizații și grupuri locale de acțiune).

Valoarea proiectului – 1.135.254,12 lei (finanțare nerambursabilă).

Contractul de finanțare a fost semnat între Fondul Român de Dezvoltare Socială (FRDS), în calitate de Operator de Program, și Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect.

Durata de implementare a proiectului: 07.05.2015 – 28.02.2017.

Partener de proiect: Asociația PartNET – Parteneriat pentru Dezvoltare Durabilă.

Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein.