Media

În cadrul campaniei de informare a proiectului, s-au realizat 3 scenete scurte, care au abordat teme precum discriminarea de gen, inegalitatea de șanse, înțelegerea interculturală, promovând incluziunea socială și diversitatea. Scenetele au fost realizate la Grădinițele „Raza de soare” și „Dorothy” din Târgoviște și la Complexul de Servicii Sociale ,,Casa Soarelui” Târgoviște.

CLIPUL OFICIAL AL CAMPANIEI

Proiectul a fost implementat în cadrul Programului RO10 "Copii și tineri aflați în situații de risc și inițiative locale și regionale pentru reducerea inegalităților naționale și pentru promovarea incluziunii sociale" (CORAI), finanţat prin intermediul Granturilor SEE.

Programul CORAI contribuie la obiectivele generale ale Mecanismului Financiar al Spațiului Economic European (SEE) de a reduce disparitățile economice și sociale în Europa și de a întări relațiile bilaterale între România și Statele Donatoare – Norvegia, Islanda și Liechtenstein.

Durata de implementare a proiectului: 07.05.2015 – 28.02.2017. Contractul de finanțare a fost semnat în data de 7.05.2015 între FRDS (Fondul Român de Dezvoltare Socială), în calitate de Operator de Program, și Consiliul Județean Dâmbovița, în calitate de Promotor de Proiect.

Valoarea proiectului: 1.135.254,12 lei (finanțare nerambursabilă).

Obiectivul general al proiectului: dezvoltarea de inițiative menite să reducă inegalitățile și să îmbunătățească măsurile de combatere a discriminării grupurilor cu vulnerabilitate la excluziunea socială și economică.

Proiectul s-a concentrat pe lucrul cu reprezentanți ai autorităților publice, factori de decizie și specialiști (ONG-uri), reprezentanți ai sectorului privat, membri ai unor asociații profesionale care activează în domeniul social sau lucrează cu persoane aparținând grupurilor vulnerabile, persoane aparținând grupurilor vulnerabile, care se confruntă cu discriminarea și / sau excluziunea socială, reprezentanți cu rol în promovarea incluziunii sociale (reprezentanți locali, specialiști, voluntari, lideri formali și informali ai populației rrome, organizații și grupuri locale de acțiune).